Cadastre-se em nossa newsletter, e receba as melhores ofertas da internet.
newsletter

codigo penal

R$ 3,70

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Jefatura del Estado Referencia: BOE-A-1995-25444 - (Análisis jurídico) Publicación: BOE núm. 281 de 24/11/1995 Entrada en vigor: 24/05/1996 Última actualización publicada el 28/12/2012

codigo penal

Tags

estatisticas